Posílení digitálních kompetencí: Zažádejte si o grant!

3. 3. 2023

V průběžné výzvě k podání žádosti o akční grant na posílení digitálních kompetencí a efektivnější využívání technologií máte poslední možnost získat od 1 000 do 4 000 eur, a to na projekt v délce 1–8 měsíců s nejdřívějším začátkem 1. 9. 2023, projekty musí být ukončeny nejpozději 30. 4. 2024. Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, v letošním roce se budou vyhodnocovat všechny žádosti podané do 31. 5. 2023 23:59. Celková alokace pro rok 2023 byla výrazně navýšena na 145 900 eur.

Text výzvy i další dokumenty pro žadatele najdete zde.

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se tak, aby:

 1. cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby; 
 2. více využívaly technologie pro nabídku svých služeb, které umožní širší zapojení cílových skupin a dostupnost služeb;
 3. více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství, které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší dostupnost úřadů apod.

 

A) Odborné konzultace s IT profesionálem Jakubem Štogrem 

Zaujala vás grantová výzva? Máte jasno v tom, co chcete řešit, ale nejste si jisti, které nástroje, technologie či kompetence zvolit? Pak vám zdarma nabízíme možnost individuální jednorázové konzultace v max. délce 60 min s odborníkem na IT služby a technologie. Celkový rozsah konzultační podpory je 35 hodin.

Na odborné konzultace s Jakubem Štogrem se můžete registrovat od 1. 3. 2023 do vyčerpání 35 alokovaných konzultačních hodin (nejpozději však do 22. 5. 2023) přes tento formulář. S ohledem na omezený počet konzultací vám bude po zaregistrování nabídnutý konkrétní termín konzultace přímo Jakubem. Pokud dojde k vyčerpání alokovaného počtu konzultačních hodin před uzavřením výzvy na Posílení neziskových organizací, budeme o tom informovat na webových stránkách programu. 

Tyto konzultace jsou pro vás vhodné, pokud:

 • chcete požádat o podporu v grantové výzvě na Posílení neziskových organizací (akční granty v zaměření 5)
 • přečetli jste si výzvu a máte promyšlen projekt, který odpovídá smyslu výzvy
 • máte jasně formulovaný problém v oblasti digitalizace a digitálních kompetencí, který chcete prostřednictvím grantu vyřešit, ale nevíte či si nejste jisti, jaké technologie, nástroje, či kompetence jsou pro rozvoj vaší organizace vhodné

Podmínkou pro poskytnutí konzultace je:

 • přihlášení na konzultaci nejpozději do 22. 5. 2023 nebo do vyčerpání 35 alokovaných hodin odborných konzultací; po přihlášení vám bude nabídnutý konkrétní termín konzultace přímo Jakubem Štogrem; v případě, že termín do 3 pracovních dnů nepotvrdíte, bude váš termín nabídnutý dalším
 • vyplnění stručného dotazníku zpětné vazby do 3 pracovních dní od konzultace zde

 

B) Odborné konzultace ohledně provozního IT s TechSoup

Potřebujete poradit s rozvojem interního provozního IT? Máte konkrétní představy a nástroje jaké k tomu nabízí Techsoup? Chcete zažádat o projekt na rozvoj uvnitř organizace? Chcete prodiskutovat stav vašeho IT a možnosti, jaké vaše další aktivity by mohly následovat? Pak vám zdarma nabízíme individuální jednorázové konzultace v max. délce 60 min s odborníky na IT služby a technologie z TechSoup. Celkový rozsah konzultační podpory je 40 hodin.

Na odborné konzultace s Radkou Bystřickou a Silvestrem Vandrovcem Špačkem (TechSoup) se můžete registrovat od 1. 3. 2023 do vyčerpání 40 alokovaných konzultačních hodin (nejpozději však do 22. 5. 2023) přes tento formulář. S ohledem na omezený počet konzultací vám bude po zaregistrování nabídnutý konkrétní termín konzultace. Pokud dojde k vyčerpání alokovaného počtu konzultačních hodin před uzavřením výzvy na Posílení neziskových organizací, budeme o tom informovat na webových stránkách programu. 

Tyto konzultace jsou pro vás vhodné, pokud:

 • chcete požádat o podporu v grantové výzvě na Posílení neziskových organizací (akční granty v zaměření 5)
 • přečetli jste si výzvu a máte promyšlen projekt, který odpovídá smyslu výzvy
 • hledáte konkrétní nástroje IT, se kterými by vám mohla být prospěšná nabídka Techsoup 

Podmínkou pro poskytnutí konzultace je:

 • přihlášení na konzultaci nejpozději do 22. 5. 2023 nebo do vyčerpání 40 alokovaných hodin odborných konzultací; po přihlášení vám bude nabídnutý konkrétní termín konzultace; v případě, že termín do 3 pracovních dnů nepotvrdíte, bude váš termín nabídnutý dalším 
 • vyplnění Průzkumu stavu IT v nezisku 2023
 • vyplnění stručného dotazníku zpětné vazby do 3 pracovních dní od konzultace zde

 

Oba druhy konzultací jsou odbornými konzultacemi odborníků v oblasti IT. Nejedná se o konzultace ke zpracování žádosti či podmínkám výzvy na Posílení neziskových organizací, které poskytují výhradně koordinátorky programu Active Citizens Fund – kontakty najdete zde

Přihlášení k newsletteru