Informační semináře pro žadatele o základní granty

10. 10. 2019

Ve středu 9. října začala série informačních seminářů pro žadatele o základní granty v programu na podporu aktivní občanské společnosti Active Citizens Fund. 

Semináře pro žadatele organizuje konsorcium tří neziskových organizací: Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Možnosti přihlásit se na ně v několika krajských městech najdete níže. První seminář již proběhl, a to 9. října v prostorách pražského magistrátu a zúčastnilo se jej přes 70 lidí. Semináře mají žadatelům, a to i méně zkušeným a menším neziskovým organizacím, pomoci orientovat se ve vypsaných výzvách a ujasnit si, jak podat žádost s veškerými náležitostmi. 

Jedním z hlavních cílů programu Active Citizens Fund je podpora neziskových organizací nehledě na jejich velikost a zkušenosti. Abychom tohoto cíle dosáhli, chceme oslovit organizace působící ve strukturálně postižených regionech či malé a méně zkušené organizace, které nemají s psaním žádostí o grant ještě velké zkušenosti, ale jsou přesto důležitými hráči v tematických oblastech programu. Právě těmto organizacím chceme program zpřístupnit a povzbudit je v tom, aby o grantový příspěvek žádaly. Podpora méně zkušených neziskových organizací ze všech regionů ČR je velmi důležitá pro rozvoj občanské společnosti, rozšiřování jejího dosahu a udržitelnost sektoru.

Zde můžete zjistit, zda vaše organizace spadá do kategorie organizací méně zkušených a zároveň se na seminář i registrovat. Semináře časově navazují na výše zmíněné informační semináře pro žadatele o základní granty. 

Informační semináře pro žadatele základních grantů se uskuteční v Olomouci, Ústí nad Labem a Karlových Varech. Hlásit na semináře se můžete prostřednictvím formuláře na odkazech níže:

Praha
středa 9. 10. 2019 od 9:00 na Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2
Registrujte se zde.

Olomouc
středa 16. 10. 2019 od 10 hodin v aule Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Křížkovského 511/10
Registrace.

Ústí nad Labem
úterý 22. 10. 2019 od 10 hodin v Central Node, Masarykova 3127/28
Registrace.

Karlovy Vary
čtvrtek 24. 10. 2019 od 10 hodin v Lidovém domě, Školní 358/7
Registrace.

Základní granty ve výši od 8 000 do 85 000 eur budou rozděleny na 1 – 2,5 leté projekty, které povedou k podpoře aktuálních témat v daných zaměřeních. Výzva je otevřena do 2. prosince 2019, do 12 hodin.
Aktuálně v programu Active Citizens Fund běží další dvě výzvy. Do 4. 11. do 12:00 hod. je možné přihlásit o systémový grant s maximální výší finanční podpory 250 000 eur. Průběžně je otevřená výzva Fondu bilaterální spolupráce.

 

Přihlášení k newsletteru