Rozdělujeme dalších 120 milionů korun pro neziskové organizace z celé České republiky

7. 10. 2019

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Na její podporu rozdělí program Active Citizens Fund dalších 120 milionů korun, Cílem programu je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. 

3. října 2019 vyhlásilo konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu výzvu k předkládání žádostí o základní granty. Žádat v ní mohou neziskové organizace napříč různými tématy. Podpořeny budou organizace věnující se vzdělávání, aktivnímu občanství, genderové rovnosti, lidským právům či klimatu. Finanční podpora je určena na projekty, které reagují na aktuální témata, rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity existujících neziskových organizací.

„Věříme, že je důležité společně proměňovat svět kolem nás. Proto chceme podpořit zapojování lidí do rozhodovacích procesů, občanské vzdělávání, hájení zájmů skupin, které nejsou slyšeny. Přejeme si silnou a sebevědomou občanskou společnost, profesionální neziskový sektor,” vysvětluje ředitel Nadace OSF Robert Basch. 

Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v polovině letošního roku s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. Oslovuje nejen zavedené organizace občanské společnosti, ale také ty, které působí ve strukturálně postižených regionech či malé a méně zkušené organizace, jež nemají s psaním žádostí o grant dlouhodobou zkušenost. 

„Podpora méně zkušených neziskových organizací ze všech regionů ČR je velmi důležitá pro rozvoj občanské společnosti, rozšiřování jejího dosahu a udržitelnost sektoru. Naše nadace má na starosti oblast Zmocnění znevýhodněných skupin. Cílem je podpořit občany, aby se naučili o svá práva zasazovat samostatně,“ řekla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Správou programu je pověřeno konsorcium tří zkušených organizací, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. V rámci rozvíjení vztahů mezi Fondy EHP a Norska a podpořenými zeměmi je vyhlášená také výzva Fondu bilaterální spolupráce. Ta se zaměřuje na společné aktivity organizací z České republiky a z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

První grantová výzva programu Active Citizens Fund byla vypsána již 3. září 2019. Žádat v ní mohou neziskové organizace registrované v ČR, které se chtějí zasadit o systémové změny na poli mediálního vzdělávání, advokačních aktivit či podpory znevýhodněných skupin. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Přihlášení k newsletteru