První úspěšné dárcovské kampaně i díky matchingovým grantům

9. 9. 2021

Podpořené organizace programem Active Citizens Fund, Svoboda zvířat a Fridays for future, i přes nepříznivou dobu pro fundraising, uspěly v dárcovských kampaních!

Během kampaně Za Evropu bez pokusů na zvířatech si Svoboda zvířat dala za cíl informovat příznivce, zapojit je a udělat z nich trvalé členy komunity s opravdovým zájmem o problematiku ochrany zvířat. Kampaň byla tak úspěšná, že tvůrci kampaně dvakrát navýšili cílovou částku kampaně a příznivci je podpořili téměř 800 tisíci korunami! Dary budou použity na zapojení ČR do celoevropské iniciativy, která cílí na přijetí konkrétního plánu na ukončení pokusů na zvířatech na úrovni EU.

Neméně úspěšná kampaň Fridays for future Tyhle volby musí být o klimatu přispívá k zapojení mladé generace do veřejné debaty před parlamentními volbami. 134% vybrané cílové částky dá hlas mladé generaci ovlivnit tak chod politické scény a i po volbách se aktivně podíleli na směřování České republiky v tématu ochrany klimatu.

“Upřímně jsme ze začátku nevěřili tomu, že cílenou částku vybereme a i v průběhu jsme měli několik slabých chvilek v důvěru v nás. Zkusili jsme však co se dalo a ve finále zjistili, že to není tak těžké, když myslíme na komunikaci s naším nejbližším publikem. Obecně mám pocit, že se v organizacích občanské společnosti často snažíme myslet na dosahování nových cílových skupin a oslovování nových lidí a často pak zapomínáme na lidi, se kterými už nějaký vztah máme. Do toho se nám však povedlo probudit i dárcovství u některých mladých lidí, kteří třeba darovali částky v řádu desítek korun a pravděpodobně to byl první dar, který kdy ve svém životě poslali”, říká Petr Doubravský, člen výboru spolku.

Všechny organizace podpořené matchingovým grantem mají příležitost před startem svých kampaní  zdarma své dárcovské kampaně konzultovat a získali tipy, jak lidi oslovit a vybrat plánovanou částku. Příjemci mohou vybírat mezi experty z oblasti PR a komunikace i fundraisingu, mezi které například patří Lukáš Hejna z Nadace Via, Karolína Kratochvílová z Nadace Neziskovky.cz, marketingová specialistka Pavla Šedivá či grafik a zakladatel studia Lemon design Štěpán Holič. Více informací o jednotlivých expertech najdete zde.

Zpětnou vazbu k textům kampaně, jejímu načasování, nastavení výše darů a jejich vysvětlení či konzultaci k připravovanému kampaňovému webu již využila většina podpořených organizací, mezi nimi i Svoboda zvířat.

„Získávání nových dárců Svobody zvířat v minulosti neprobíhalo tak dobře, jak bychom si představovali. Absolvovali jsme několik kurzů věnujících se individuálnímu fundraisingu, ale tyto poznatky nebyly pro větší úspěšnost našich fundraisingových kampaní dostatečné. Když se nám naskytla příležitost individuálního poradce na fundraising, neváhali jsme. V rámci individuálních konzultací s Jiřím Krupou jsme získávali rady přímo šité na míru naší organizaci. Že konzultace byly úspěšné, je jednoznačně patrné na tom, že se pro projekt podařilo za pouhého 1,5 měsíce vybrat přes 600 tisíc korun od více jak 1000 individuálních dárců. Zároveň jsme získali cenné rady, které pomohou nejen v realizaci tohoto projektu, ale i k udržitelnosti naší organizace jako takové.”, říká místopředsedkyně Svobody zvířat Plzeň, Lucie Hemrová.

Zatím organizace využily téměř 30 hodin individuálních konzultací zdarma. Během září mohou organizace dočerpat svých 15 hodin konzultací v hodnotě cca 10 000 Kč a my se těšíme, kolik #sOdvahou ve svých kampaních vyberou další podpořené organizace!

Přihlášení k newsletteru