Program Active Citizens Fund reaguje na pandemii flexibilnějšími pravidly

16. 12. 2020

Chceme být neziskovým organizacím oporou v době, kdy aktivně nabízejí své služby v boji proti koronaviru a zároveň jim současná situace komplikuje existenci či realizaci standardních služeb a plánovaných aktivit. V dubnu 2020 iniciovala Nadace OSF výzvu nadací. V ní jsme se zavázali podpořit své grantisty postižené situací kolem pandemie COVID-19 a zároveň ve spolupráci s donory Fondů EHP a Norska jsme jako konsorcium programu Active Citizens Fund přijali opatření s cílem zmírnit očekávaný dopad situace v roce 2020 na stávající i budoucí příjemce grantu z tohoto programu. 

Stěžejní změnou je možnost pro příjemce systémových a základních grantů požádat o snížení podílu spolufinancování z 10 % na 5 % (resp. o polovinu ze stávajícího schváleného poměru). Dále zrušení podmínky přesunu mezi kapitolami rozpočtu přesahující 10% způsobilých výdajů jako podstatné změny rozpočtu.

„Těmito změnami reagujeme na možné dopady situace na finanční zajištění projektů a dále zjednodušujeme pravidla jak pro předkládání žádostí o grant, tak pro správu a realizaci projektů. Chceme zejména podpořit flexibilitu a kapacity příjemců grantu z programu Active Citizens Fund,“ říká programová manažerka Barbora Janoušková.

Přehled hlavních změn:

  • Navýšen maximální % podíl grantu (resp. snížen podíl spolufinancování) u jednotlivých typů grantů následovně: v případě systémových a základních projektů může grant tvořit maximálně 95 % z celkového rozpočtu (původně 90 %) a vlastní zdroje, tzv. spolufinancování (formou finanční a dobrovolnické činnosti), ve výši min. 5 % celkového rozpočtu projektu. V případě akčních projektů může grant tvořit 100 % celkového rozpočtu (původně 90 %) a tzv. spolufinancování (formou dobrovolnické činnosti) není vyžadováno
  • Zrušena podmínka pro vyplacení (resp. schválení) průběžné splátky, která byla vázána na vyčerpání alespoň 50 % objemu předchozí splátky.
  • Zrušena podmínka 10 % limitu, resp. maximální finanční limit, pro přesuny finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu (u všech typů grantů). Současně je zrušeno kumulativní hledisko přesunů v rámci rozpočtu.
  • Rozšíření akčních grantů i do zaměření 5 – Posílení neziskových organizací (přesun alokace ve výši 151 000 eur).

 

V souvislosti s těmito změnami byly aktualizovány následující dokumenty programu:

 

Přihlášení k newsletteru