Tereza Vodičková: Vzdělání představuje možnost růstu pro děti i učitele

1. 2. 2023

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd aneb Občankáři dlouhodobě rozvíjí vzdělávání dětí i učitelů na základních a středních školách a usilují o to, aby české školství flexibilně reagovalo na výzvy a potřeby 21. století. O odvaze, hodnotách i úskalích jsme si povídali s Terezou Vodičkovou. 

Heslem programu Active Citizens Fund je „S odvahou“. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?

Myslím, že odvahu dnes člověk potřebuje k možnosti držet si odstup, nepodléhat trendům, umět se odpojit, chtít na sobě pracovat, být upřímný, umět říci „nevím“. Poslední dobou hodně vnímám pokroucenost myšlení, kdy lidé všechno ví, všude byli, všechno chtějí řídit, každému radit, na vše kliknout. Za mě je odvahou žít a nechat žít, neudílet nevyžádané rady, ale inspirovat změnou, o kterou se i s Občankáři snažíme.

Vzdělání vnímáme jako možnost růstu nejen pro děti, ale i pro učitele. Neustále dokola opakujeme, že metody v hodinách jsou stejně důležité jako obsahy. Učitel by měl rozumět tématům, která otevírá, protože se tak může pokoušet o nestrannost a objektivitu, které jsou samozřejmě nedosažitelné. Těmto hodnotám bychom se ve vzdělávání jako učitelé měli chtít alespoň přiblížit. Proto vytváříme vzdělávací balíčky, ve kterých se formou přednášek snažíme k učitelům dostat co nejvíce aktuálních poznatků z jednotlivých oborů. Každou přednášku následně didaktizujeme.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti? Proč potřebujeme v České republice aktivní občany?

Aktivismus a aktivního občana nevnímám rozhodně jako synonymum. Můj postoj k aktivismu je rozpačitý. Myslím, že špatně zvládnutý aktivismus tématu škodí a odhání lidi, kteří mají jasný postoj, jen jim nesedí jazyk některých aktivistů. Za špatně zvládnutý aktivismus považuji ten nepromyšlený, bez hlubší znalosti tématu nebo se snahou vést se na určitém trendu. Jeho výhodou je naopak síla a rychlost zásahu – to, když se protlačování změny chopí někdo znalý věci, který tématu rozumí a dokáže dohlédnout i možné negativní externality. Proti aktivismu nic nemám, ba naopak.

Oproti tomu výsledkem našich snah s Občankáři by měl být aktivní občan. Člověk, který cítí vztah k místu, kde žije. Není lhostejný k utrpení ostatních, je solidární, politické volby dělá pomocí pomalého myšlení. Nenechá se opít koblihami. Žije ve státě, který má zájem na zvyšování jeho občanských kompetencí.

Co pro vás představuje největší výzvu? 

Schopnost uchopení jednotlivých témat ve vztahu k naší cílové skupině, kterou jsou učitelé a jejich prostřednictvím i žáci. Dáváme si pozor, aby se témata neopakovala, nebyla nudně, nebo ještě hůř, nesprávně zpracovaná. Každá příprava balíčku je velká výzva plná debat o perspektivách k tématu.

Co je inspirací pro vaši činnost? 

Společenský vývoj, který je v poslední letech, řečeno jemně, velmi kreativní.

Jak fungují politické systémy v sousedních zemích? Odpověď najdete ve vzdělávacím balíčku Být novinářem v… Slovenskem, Polskem a Běloruskem vás provede Dana Drábová, Peter Bárdy a spousta dalších osobností občanské společnosti. 

Přihlášení k newsletteru