Poslední grantová výzva bude vyhlášena v říjnu 2021

24. 5. 2021

V říjnu 2021 bude vyhlášena poslední grantová výzva programu – 2. kolo základních grantů. Výzva bude otevřena až do ledna 2022. Předpokládaný začátek podpořených projektů bude 1. dubna 2022 s tím, že max. doba realizace bude 24 měsíců. Samotné znění této výzvy (očekáváné výstupy a výsledky, podmínky oprávněnosti, výše grantu, výše celkové alokace, atd.) bude srovnatelné s výzvou na základní granty 1. kola, kterou najdete zde. Aktuálně pracujeme na dalším zjednodušení žádosti i textu grantové výzvy. Děkujeme tímto všem, kdo nám poskytli reflexi k prvním výzvám programu. 

Již nyní tak můžete své projekty začít připravovat! 

Při přípravě prosím pamatujte, že:

  • o grant v rámci programu Active Citizens Fund můžete žádat celkem 3x za celou dobu programu, zároveň v této výzvě můžete podat jen 1 žádost
  • jeden žadatel může v celém programu získat max. podporu ve výši 125 000 eur (coby žadatel i finanční partner)
  • zapojení projektového partnera z donorských zemí není pro podání žádosti podmínkou, nově však bude bodově zvýhodněno
  • bodově zvýhodněni budou opět žadatelé, kteří jsou registrováni v jednom ze strukturálně postižených regionů (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj)
  • žadatel musí být registrován min. 2 roky v den uzávěrky výzvy
  • výzva bude vyhlášena ve všech pěti zaměřeních – pro svůj projekt si musíte zvolit některý z předdefinovaných ukazatelů, které najdete v Tabulce dopadů
  • podpořeny budou projekty, které představí nové přístupy a aktivity nebo naopak dále a smysluplně rozvíjí dosavadní praxi, činnost a aktivity tak, aby byla posílena jejich udržitelnost, další sdílení a šíření

 

Již nyní můžete #sOdvahou požádat o akční grant v další čtvrtletní uzávěrce dne 30. června 2021 především v zaměření 2 – Advokační a watchdogové aktivity nebo 3 – Zmocnění znevýhodněných skupin, kde ještě nebyla vyčerpána velká část letošní alokace. Výzva je určena pro lokální neziskové organizace, které se mohou přihlásit o individuální konzultace k plánovanému obsahu a přípravě žádosti zde (přihlásit se na konzultace můžete  vždy nejpozději 2 týdny před čtvrtletní uzávěrkou grantové výzvy).

Přihlášení k newsletteru