Veronika Madejová: Naše účastnice, ženy, které prošly naším kurzem, ukázaly, že jejich obtížná situace jde zvládnout a že pokud to dokázaly ony, dokáže to kdokoliv

1. 2. 2024

Naučit ženy být si vědomy vlastních hodnot a potřeb, umět si prosadit svá práva a pomoct jim samostatně se rozvíjet. Zároveň také zvýšit povědomí u veřejných institucí a zaměstnavatelů, aby dokázali lépe a adekvátně reagovat na potřeby znevýhodněných žen, především samoživitelek. To byly hlavní cíle projektu s názvem Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen. Od dubna 2022 do září 2023 jej realizovala společnost Lumpíkov ve spolupráci s Rovnovážkou a organizací Norsensus Mediaforum. „Naše podcasty o flexibilitě práce mají celostátní dosah, vystupují v nich zástupci větších firem se svými pozitivními zkušenostmi. Po zveřejnění podcastů se nám samy ozvaly další firmy, které by chtěly s příklady dobré praxe vystoupit. Díky sdílení dobré praxe z firem se i ve výrobních firmách zamýšlejí nad možnosti flexibilního zaměstnávání,“ uvádí projektová a finanční manažerka projektu Veronika Madejová.

Heslo programu Active Citizens Fund zní S odvahou. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?

Odvaha se nebát. Nebát se vyjít z davu, nebát se zastat se slabšího člověka, člověka v ohrožení. Nebát se říci pravdu. Nebát se uznat chybu. Nebát se postavit se za svá práva a práva ostatních. K tomu všemu je důležitá odvaha, a proto je důležitá pro společnost, pro její fungování.

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy?

Naše účastnice, ženy, které prošly naším kurzem, ukázaly, že jejich obtížná situace jde zvládnout a že pokud to dokázaly ony, dokáže to kdokoliv. Svým příkladem dávají odvahu ostatním ženám, že pokud zůstanou samy s dětmi, bez pomoci, bez bydlení, bez prostředků, že to vše je možné zvládnout.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?

Rozšířili jsme si obzory, nabyli nové dovednosti, navázali spolupráci s místními organizacemi. Realizace projektu nás “donutila” myslet v širších souvislostech a dopadu aktivit. Nejenom že jsme pomohli konkrétním ženám, ale tématem flexibility práce a realizací konference, zpracováním videí a podcasty na toto téma jsme zasáhli širokou veřejnost, firmy a další organizace. Projekt nás posunul v uvažování a nadhledu.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti?

Vnímáme, že míra zapojení lidí do dění okolo sebe je nízká. Vnímáme, že lidí se nechtějí míchat do problémů ostatních, možná jsou i pohodlní vyjít ze své komfortní zóny a něco řešit. Lidé se uzavřeli ve svým domovech a zajímají se pouze o to, co se jich přímo dotýká. Bojíme se něco udělat. Na druhou stranu ale vidíme aktivitu u mladých lidí, kteří se nebojí být odvážní, a to nám dělá radost.

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo S odvahou?

Téma samoživitelství, téma toho, že člověk nemá peníze, nemá kde bydlet, je citlivá a až intimní oblast. Proto ženy, které zvládly svou krizovou situaci, a ještě jsou ochotné podpořit ostatní, veřejně mluvit o problému, jsou odvážné.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění?

Bez aktivních občanů se společnost neobejde. Aktivní občané jsou schopni rychle a efektivně reagovat na nově vzniklou situaci. Aktivní občané prosazují a zviditelňují témata, která nejsou populární mezi občany nebo na státní úrovni. Aktivní občané tlačí na stát, jsou hlídači státu a veřejné správy.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?

I kdyby jen jedna firma, jeden zaměstnavatel změnil svůj přístup k zaměstnávání žen (samoživitelek, žen s malými dětmi či žen 50+) a nabídl jim flexibilitu pro možnost skloubení práce a soukromého/pečovatelského života, bude se nám v Česku žít lépe.

Přihlášení k newsletteru