Tipy pro příjemce z monitorovacích návštěv

19. 11. 2020

Na základě minulých monitorovacích návštěv jsme sestavili několik tipů, které vám usnadní práci a zefektivní průběh monitorovacích návštěv do budoucna.

Nezapomeňte v projektu na povinnost vést vnitřní evidenci kategorií ve zdrojích ověření. Tyto kategorie vykazujete v monitorovací zprávě (jejich rozdělení najdete v Přehledu ukazatelů a dopadů na webu (Máme grant – Dokumenty pro příjemce).

Nezapomeňte, že aktivity projektu dokládáte zdroji ověření (např. prezenční listiny, zápisy z jednání apod.). Příklady zdrojů ověření najdete ve své smlouvě v příloze č. 3. nebo v Plánu dopadů na webu. Při dokládání aktivit však nemusíte vycházet ze zdrojů ověření, které jsou uvedené u jednotlivých výstupů, můžete si zvolit jiný zdroj ověření, který považujete za vhodný.

Některé pojmy projektového jazyka nemají jednoduchou definici. Pomohlo by vám vědět, jak o některých pojmech uvažujeme my? V sekci FAQ najdete např. definici zapojení lidí do aktivit nebo definici organizací občanské společnosti a další odpovědi na vámi často kladené dotazy.

Důležitým cílem programu je posilování kapacit neziskových organizací. Zvolili jste v projektu s cílem posílit vaši organizaci ukazatel Transparentní a odpovědné řízení nebo Systematický monitoring a evaluaci a zajímalo by vás jak o něm uvažujeme? Jednoduchý návod na to, jak můžete tyto ukazatele pojmout najdete v Tabulce dopadů na webu programu. Máte-li nastaveny vlastní kritéria pro naplnění těchto ukazatelů, jen to vítáme! + můžete reagovat na současné potřeby vaší organizace v souvislosti s COVID 19 (např. můžete si z této části grantu financovat licence potřebných online nástrojů pro vaši práci). 

Víte, v čem spočívají silné stránky Vaší organizace? Máte zájem o poskytnutí mentoringu jiným organizacím? Rádi bychom v programu propojili méně a více zkušené organizace a formou individuálního mentoringu tak umožnili sdílení znalostí v konkrétních oblastech. Budete-li mít zájem, dejte nám vědět, propojíme Vás.

Nevíte, jak správně umístit logolink programu na prezenční listinu nebo na webovou stránku? Návod najdete v Grafickém manuálu na webu. Vždy nás také můžete kontaktovat o radu, rádi vše s vámi probereme.

Nezapomeňte nás informovat o významných akcích a informačních aktivitách projektu s předstihem – nejpozději 15 dní před konáním akce, v případě tiskových konferencí a tiskových zpráv nejpozději 3 dny před jejich konáním. Rádi budeme o akcích informovat veřejnost, a některých se také zúčastníme!

Zvažujete, co musí obsahovat web/webová stránka projektu, abyste naplnili povinnou publicitu projektu? Podrobné informace najdete na webu v Příručce v kapitole 7 nebo v sekci FAQ.

Ve výjimečných případech jsou oprávněné náklady, na které byl účetní doklad vystaven v posledním měsíci realizace projektu, a byly uhrazeny do 30 dní od ukončení projektu.

Výkazy práce není třeba vyplňovat v angličtině! Anglická verze výkazů práce je určena pro finanční projektové partnery ze zahraničí.

Přihlášení k newsletteru