Šárka Trunkátová: Dodáváme odvahu všem, kteří chtějí řešit porušování pravidel

21. 10. 2020

Změnit postavení oznamovatelů nekalých jednání v ČR. To je cílem projektu, který s podporou Active Citizens Fund realizuje organizace Oživení, o. s. Přestože se jedná o zásadní nástroj ochrany veřejných zájmů, oznamovatelé jsou přehlíženi či ostrakizováni, často se obávají oznamovat nekalá jednání z důvodu jisté odvety. Jakou pomoc organizace nabízí? Odpovídá analytička Šárka Trunkátová 

Heslo Active Citizens Fund zní „S odvahou“. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha? 
Můj dojem je, že v české společnosti je v současnosti potřeba odvaha i na zcela obyčejné věci. Například říkat, že si lidé utíkající z oblastí válečných konfliktů zaslouží alespoň nějakou pomoc, že většinu staveb a investičních akcí v ČR se spolufinancuje z Evropské unie, že člověk není naivní, pokud si myslí, že normální je neohýbat pravidla atd.  Odvahu potřebujete pokud chcete ve veřejném prostoru bránit práva menšin či poukazovat na některé negativní aspekty 30leté cesty ekonomické transformace. Jinými slovy, v Čechách potřebujete odvahu na to, abyste vůbec byli aktivní ve veřejném prostoru, zejména pokud se vaše příspěvky dotýkají témat, která zajímají konspirační weby a sociální média. A také potřebujete odvahu, když se rozhodnete nahlásit porušování pravidel, protože v takovém případě se často setkáte s nepochopením kolegů, přátel, stejně jako se můžete setkat s odvetnými opatřeními proti vaší osobě. 

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy?
Tématem našeho projektu je ochrana oznamovatelů v ČR. Oznamovatelem (neboli jinde ve světě whistleblowerem) je člověk, který v rámci své práce narazí na nějaké protiprávní jednání a snaží se ho řešit nebo mu zamezit oznámením nadřízeným či příslušným orgánům nebo i médiím. Minulý rok schválila Evropská unie směrnici, která zajišťuje těmto lidem zákonnou ochranu, v současnosti probíhá schvalování českého zákona. Díky tomu budou v budoucnu oznamovatelé mít větší pravděpodobnost, že ochranu veřejného zájmu neodnesou osobními problémy. V rámci projektu zároveň připravujeme komplexní pomoc lidem, kteří zvažují, či se rozhodnou oznámit nekalost, a to v Centru na ochranu oznamovatelů. Nabídneme širší odborné poradenství, psychologickou pomoc a možnost spolupracovat s námi v celém procesu oznámení. Společně s veřejnou osvětou, která by měla téma veřejnosti přiblížit a zlepšit společenské vnímání oznamování, jde o zcela konkrétní dodání odvahy všem, kteří chtějí řešit porušování pravidel, na které narazí v rámci své práce. 

Vybavíte si nějaký příběh nebo situaci, při které někdo z vaší organizace (nebo celá organizace) musel projevit odvahu?
Jsme organizace, která se nejvíce věnuje rozvíjení komunální politiky, témata, kterým se věnujeme nejsou kontroverzní samy o sobě. Nevybavuji si, že bychom vyloženě museli projevit speciální odvahu v poslední době. 

Kdo vás v poslední době zaujal nějakým odvážným společenským činem?
Paní Brožová, záchranářka Středočeského kraje, která se snažila oznámením řešit nedostatek zdravotnického materiálu v době koronakrize. A všichni, co v době uprchlické krize bránili veřejně názor, že uprchlíci jsou lidé a potřebují pomoci. 

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?
Možnost do hloubky se věnovat jednomu konkrétnímu společenskému problému a jasně vidět případné posuny a změny k lepšímu. 

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti?
Za občanský aktivismus považuji pouze různé protestní akce, snahu mobilizovat lidi v rámci nějakého problému. Zájem o to, co se děje v mojí vesnici, městě nebo státě nepovažuji za aktivismus. Snahu o systémové změny, kdy má občan praktické zkušenosti, stává se odborníkem na nějakou oblast a snaží se vstupovat do procesu změny systému, také nepovažuji za aktivismus. Zájem o věci veřejné a vstupování do dialogu s veřejnou správou, volenými představiteli a dalšími občany je podle mého názoru pouze naplňování podstaty demokracie a toho, že jsme podle Ústavy občany tohoto státu. 

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo „S odvahou“?
Velmi. Lidé, kteří se rozhodnou oznámit protiprávní jednání vždy musí mít nějakou míru odvahy, protože často potom čelí problémům a nepochopení okolí. Podle průzkumu veřejného mínění, který jsme si nechali zpracovat, je  obava ze ztráty práce nebo problémy v kolektivu častým důvodem pro to, že lidé porušování pravidel nehlásí, přestože jim vadí. 

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění?
Protože bez nich nejde o živou demokracii, bez občanské aktivity si nevládneme sami. Do určité míry ale aktivní občany potřebujeme i pro minimální naplnění demokracie – tedy konání voleb. Pokud občané nemají přehled o dění, nerozumí politickým procesům a celému systému, pak je pro ně těžší hájit své zájmy. Například neustálé zklamávání se voličů v ČR v politické reprezentaci má svůj původ i ve velmi malé znalosti politických reálií a systému, která se projevuje například přehnanými nároky, nepochopením potřeby kompromisu atd. Zároveň lidé, kteří nejsou aktivní, nemají možnost přimět politiky, aby jednali podle jejich zájmů, namísto svých osobních. 

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?
Doufáme, že tím, že se díky němu více lidí odváží oznámit porušování pravidel a protiprávní jednání a budou se moci lépe bránit proti případným odvetným útokům na jejich osobu. Nejde jen o peníze, oznamování se týká všech oblastí. Například ochrany zdraví (příkladem budiž čínský doktor, který upozornil na šíření COVID-19, ale jsou i další příběhy), ochrany životního prostředí (lidé, kteří oznámí úniky nebezpečných látek, jejich skladování – například nedávný výbuch v Bejrútu by se nemusel stát, kdyby bylo vyslyšeno několik oznamovatelů z řad celníků, kteří před skladováním varovali), týrání zvířat a jiné. I v Čechách záchranářka Brožová čelila obvinění ze strany Středočeského kraje nebo horníci v OKD se v době epidemie báli zveřejnit, že jsou nuceni chodit do práce, přestože se v dole rozšířil koronavirus.

Více informací o projektu naleznete zde.

Přihlášení k newsletteru