Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava

Období realizace 1. 9. 2021 - 30. 4. 2022
Udělená částka 2970 EUR
Název příjemce Spirála Ostrava, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Spirála Ostrava, z.ú. je významným poskytovatelem sociálních služeb lidem s duševním onemocněním a zaměstnávání v chráněných podmínkách lidí se zdravotním postižením na území Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je analyzovat aktuální stav bezpečnosti dat, následně přijmout opatření ke zlepšení situace a ošetřit jedno z možných rizik pro dlouhodobou udržitelnost organizace. Opatření budou přijata jak v oblasti technického zajištění, tak v oblasti prevence na straně zaměstnanců společnosti a posílení organizace v digitální oblasti.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: Zvyšování připravenosti Spirály Ostrava v procesu digitalizace
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru