Zodpovědnost jako nedílná součást svobody/Responsibility as an integral part of freedom

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 85 000 EUR
Název příjemce NESEHNUTÍ Brno
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu

NESEHNUTÍ spolu se zástupci veřejnosti ovlivní podobu nového územního plánu Brna tak, že v něm bude lépe zohledněna ochrana životního prostředí a nástroje zmírňování dopadů klimatické změny. Vzděláváním a poradenstvím posílí watchdog a advocacy roli místních hráčů v regionech v tématech ochrany životního prostředí a zmírňování dopadů klimatické změny. Jeho aktivity jsou zdrojem podpory a inspirace pro obhajobu práv na kvalitní životní prostředí v sídlech dalším aktivním lidem.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Kampaň UdrŽITELNÉ Brno: postřehy z práce s političkami a politiky
Stránka projektu https://udrzitelnebrno.cz/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru