Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů

Období realizace 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 69 736 EUR
Název příjemce ALTERNIS z.s.
Kraj realizace Vysočina
Anotace projektu
Projekt je primárně zaměřen na zmocnění znevýhodněných skupin, konkrétně dětí ohrožených rozvodovým konfliktem rodičů, kdy je tato CS za využití inovativních metod posilována, aby aktivně hájila své potřeby. Zaměřuje se i na zvyšování povědomí veřejnosti o potřebách této CS. Projekt průběžně vytváří podmínky pro rozvoj kvalitní interdisciplinární spolupráce na lokální úrovni sdílením dobré praxe, přičemž se zaměřuje na CS zaměstnanců státních úřadů a jejich zmocňování v rozhodovacích procesech. Ve svých aktivitách posiluje také interní kapacity a profesionalitu organizace občanské společnosti.
Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru