Zkvalitnění sexuální výuky v ČR s cílem eliminace sexuálního genderově podmíněného násilí a kybernásilí

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 67 059 EUR
Název příjemce Konsent, z. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Cílem projektu je vytvořit metodickou brožuru, jež poskytne dobrou praxi pedagogům po celé ČR v tom, jak vyučovat sociální aspekty sexuálního života, jak komunikovat o sexu a jak předcházet škodlivým genderovým stereotypům. Kvalitní sexuální výchova má sloužit jako prevence sexuálního a sexualizovaného (kyber)násilí, jež omezuje obětí i potenciální oběti v realizaci svých práv jak v pracovním či veřejném životě, tak v osobních vztazích. Projekt zrealizuje osvětovou kampaň upozorňující na problematiku sexuálního násilí a požadující reformu sexuální výchovy v ČR. Více na https://konsent.cz/ucitele/

Zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
Tématická oblast genderová rovnost
Ke stažení Případová studie: Práce s dobrovolnictvem
Stránka projektu https://konsent.cz/pro-vyucujici/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru