WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství

Období realizace 1. 3. 2020 - 28. 2. 2023
Udělená částka 248 260 EUR
Název příjemce NESEHNUTÍ
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu
Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jako součást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné správy a neziskových organizací. V rámci projektu vznikne odborná vzdělávací platforma, která bude usilovat o prosazování principů genderové rovnosti v občanském vzdělávání ve strategických dokumentech. Součástí projektu bude i kampaň za posilování aktivního občanství realizovaná mládeží, a sociologický výzkum potřeb mladých lidí. Více na https://www.withyouth.cz
Zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
Tématická oblast genderová rovnost
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru