V Tamjdemu efektivněji - se Salesforce a online

Období realizace 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Udělená částka 2968 EUR
Název příjemce Tamjdem, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Naším cílem je znásobit a lépe měřit dopad našich aktivit a efektivněji šířit své know-how v oblasti práce s dobrovolníky. Abychom toho dosáhli, je nutné nejdříve zefektivnit naše interní procesy, konkrétně sběr dat a práci s nimi v optimalizované CRM databázi propojené s webem a dalšími aplikacemi. Dále je pro nás zásadní využít vybrané digitální nástroje pro kvalitní přípravu a realizaci online vzdělávacích aktivit pro neziskové organizace a leadery dobrovolnických akcí z celé ČR a naučit je efektivně je využívat pro vlastní činnost a spolupráci s námi na dálku při realizaci společných akcí.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Tamjdem, o.p.s. z oblasti propojení webových stránek a CRM systému
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru