Usilujeme o férovou migrační politiku

Období realizace 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Udělená částka 227 932 EUR
Název příjemce Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Pomocí vzájemně provázaných advokačních, analytických a informačních aktivit usilujeme o změnu v oblasti migrační, azylové a integrační politiky a legislativy v České republice. Za podpory datové analýzy, strategické litigace a ve spolupráci s rozhodujícími aktéry posílíme ochranu práv migrantů a migrantek, zabráníme zhoršování lidskoprávních standardů v oblasti migrace a posílíme budování spolupráce se subjekty, které se v tématu neprosazují, přestože se jich dotýká. Těmito změnami a partnerstvími také vytvoříme prointegrační prostředí v české společnosti.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast lidská práva
Stránka projektu https://www.ferovamigracnipolitika.cz/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru