Týdny pro krajinu: Aktivním občanstvím k pestré krajině

Období realizace 1. 10. 2021 - 30.9.2022
Udělená částka 3 995 EUR
Název příjemce Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu

Projekt přináší aktivní občanskou participaci do řešení dopadů klimatické změny. Od roku 2017 dochází vinou změny klimatu v českých lesích k masivnímu vymírání smrku ztepilého a ráz krajiny se mění k nepoznání. Cílem projektu je zapojit do obnovy postižené krajiny jak aktivní dobrovolníky, tak širokou veřejnost. Pro dobrovolníky zrealizujeme 2 turnusy pracovních kempů, kde budou aktivně pracovat na obnově druhově pestrého lesa ve spolupráci s Lesy ČR. Širokou veřejnost zapojíme prostřednictvím dárcovské kampaně, kterou získáme prostředky na zaplacení nákladů dobrovolnických kempů.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast klimatická změna
Ke stažení Případová studie - Dobrovolnické týdny a dárcovská kampaň na jejich podporu
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru