TRANSFORM - posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 75416 EUR
Název příjemce EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Projekt je zaměřený na posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti kompetencí a připravenosti organizace na práci v online prostředí s cílem zefektivnit řízení, fundraising a komunikaci v rámci organizace, zvýšit používání a práci s daty, zlepšit/zefektivnit poskytování služeb a komunikaci s cílovou skupinou v rámci dané komunity, s místní samosprávou a spolupracujícími subjekty.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru