Symbios - sdílené bydlení mladých dospělých opouštějících dětské domovy (DD) a studentů vysokých škol (VŠ)

Období realizace 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Udělená částka 76 414 EUR
Název příjemce EkoInkubátor, z. ú.
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu

Symbios řeší problém přechodu mladých dospělých z DD do samostatného života. Chce ukázat, že kombinace jistoty dané stabilním bydlením sdíleném se studenty VŠ , možností navazování nových vztahů či integrací na trh práce povede cílovou skupinu k převzetí odpovědnosti za vlastní život. Cílem projektu je zvyšovat sociální kapitál cílové skupiny, vést k autonomii, ke schopnosti definování vlastních potřeby a účasti na hledání řešení vedoucích k jejich naplnění. Explicitně tak dojde k efektivnímu nastavení modelu spolubydlení jako vhodného nástroje pro řešení této otázky na systémové úrovni. Více na https://www.symbiosbrno.cz/

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie
Stránka projektu https://www.symbiosbrno.cz/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru