Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a školou

Období realizace 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Udělená částka 80 376 EUR
Název příjemce Nová škola, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Nedostatečná komunikace a spolupráce rodičů se školou představuje významnou bariéru ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Ohniskem projektu je práce pedagogických asistentů, kteří budou docházet do rodin znevýhodněných žáků (Romů a cizinců) a budou rodiče žáků podporovat v intenzivní komunikaci s pedagogy školy, v přípravě na školní práci dětí i v účasti na akcích školy. Kromě přímé podpory rodičů znevýhodněných žáků budou vytvořeny i případové studie dobré praxe, které budou sloužit jako inspirace dalším pedagogickým pracovníkům při jejich práci s rodinami sociálně znevýhodněných žáků. Více na http://www.novaskolaops.cz/acf-o-projektu

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Když se chce tak to jde – asistentky pedagoga jako efektivní nástroj pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodinami se sociálním znevýhodněním a školou
Stránka projektu http://www.novaskolaops.cz/acf-o-projektu
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru