Rozvíjejme se společně

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2021
Udělená částka 30 264 EUR
Název příjemce Jihomoravské dobrovolnické centrum z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu

Reagujeme na potřebu organizace navýšit kapacity a zprofesionalizovat práci. Cílem je vypracovat a implementovat plán pro práci se skupinou podporovatelů – oslovení nových a aktivizace stávajících, ochotných aktivně se zapojit do veřejného dění. Kampaň Action Days povede k zapojení jednotlivců a prohloubení vědomí o práci neziskových organizací v Jihomoravském kraji. Částečnou finanční nezávislost získáme „dražbami“, do kterých zapojíme individuální dárce z řad známých osobností. Nabudeme nové znalosti a zkušenosti z oblasti sociálních médií a fundraisingu, zlepšíme procesy v organizaci. Více na https://dc67.cz/cs/program/active-citizen-fund

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Dny dobrovolnictví 2020 (život off a on)
Stránka projektu https://dc67.cz/cs/program/active-citizen-fund
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru