Prosazování systémového řešení bytové nouze v ČR: komplexní legislativa založená na partnerství státu a obcí

Období realizace 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Udělená částka 249 475 EUR
Název příjemce Platforma pro sociální bydlení, z. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Cílem projektu je prosadit systémové řešení bytové nouze, které bude akceptováno klíčovými stakeholdery, především obcemi, a povede ke snižování počtu osob v bytové nouzi. V ČR jich žije 83 tisíc včetně 20 tisíc dětí. V roce 2019 jsme s koalicí expertů připravili komplexní legislativní návrh, který nyní chceme prosazovat v PSP ČR. Advokační strategie počítá s tvorbou koalice z řad poslanců, samospráv, expertů a zájmových skupin, prací s nejhlasitějšími odpůrci (represivní obce), právní a mediální podporou a analýzami. V případě neúspěchu zákona budeme prosazovat dílčí změny salámovou metodou.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Stránka projektu https://www.zabydleni.org/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru