ProEfekt

Období realizace 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Udělená částka 2407 EUR
Název příjemce Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt je zaměřen na posílení digitálních kompetencí zaměstnanců v práci s MS Office 365 a vytvoření plánu pro zavedení digitálních inovací k zefektivnění vnitřních procesů rostoucí organizace. Bude proveden externí digitální audit, zrealizována individuální i skupinová školení a vypracován plán zavádění dalších digitálních inovací k zefektivnění vnitřních procesů.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru