Právem proti předsudkům

Období realizace 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Udělená částka 217 978 EUR
Název příjemce In IUSTITIA, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Cílem projektu je prostřednictvím reprezentativního výzkumu, právní analýzy a praktických zjištění na základě strategické litigace připravit komplexní legislativní návrh optimalizující postavení a ochranu obětí předsudečné trestné činnosti. Pod garancí odborného partnera bude navržena systémová právní úprava. Ta bude následně komunikována aktérům, a to prostřednictvím konference, tak prostřednictvím advokačních činností a kampaně s videospoty. Do realizace projektu budou přímo zapojeny ohrožené skupiny z řad LGBT osob a osob s hendikepem. Více na https://www.pravemprotipredsudkum.cz/

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast lidská práva
Stránka projektu https://www.pravemprotipredsudkum.cz/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru