POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 41 892 EUR
Název příjemce ROMEA
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

ROMEA se dlouhodobě věnuje odhalování a vyvrácení hoaxů a manipulací týkajících se Romů a také uprchlíků tak, aby veřejnost , včetně samotných Romů, měla relevantní informace. Důraz v projektu budeme klást nejen na vytváření pravdivých zpráv, které manipulace a hoaxy vyvracejí, ale i na jejich na jejich šíření co největšímu počtu příjemců. Projekt přispěje k tomu, že u našich cílových skupinu vzroste skrze vzdělávací aktivity mediální gramotnost, naučí se kriticky vyhodnocovat informace a podílet se na jejich šíření prostřednictím sociálních sítí a dalších médií. Více na https://www.sdruzeniromea.cz/index.php/co-delame/poznej-pravdu-a-sir-ji-dal

Zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie
Stránka projektu https://www.sdruzeniromea.cz/index.php/co-delame/poznej-pravdu-a-sir-ji-dal
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru