Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti

Období realizace 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Udělená částka 82 945 EUR
Název příjemce Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt řeší problém nedostatečných kapacit „méně zkušených“ neziskových organizací. Projektu se zúčastní 17 NNO z ČR. Cílem je posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější komunikaci NNO; zvýšit zapojení občanů do poslání NNO; zvýšit znalosti pracovníků. Týmy NNO projdou procesní analýzou, s podporou mentora budou zavádět nové postupy a budou čerpat podporu expertů-specialistů. Součástí projektu bude 14 kulatých stolů, 2 vzdělávací workshopy, 2 projektové dny (minikonference), stáže v etablovaných NNO. Změny ověříme závěrečnou procesní analýzou a šetřením mezi účastníky, vydáme sborník. Více na https://www.avpo.cz/posilovanim-kompetenci-neziskovych-organizaci-k-silne-obcanske-spolecnosti/

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie
Stránka projektu https://www.avpo.cz/posilovanim-kompetenci-neziskovych-organizaci-k-silne-obcanske-spolecnosti/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru