Participativní plánování zadržování vody v krajině

Období realizace 1. 6. 2021 - 31.1.2022
Udělená částka 2934 EUR
Název příjemce Pontopolis z.s.
Kraj realizace Pardubický
Anotace projektu

V tomto projektu se zaměřujeme na aktivizaci, posílení a zapojení obyvatel venkova (podle metodiky Živá krajina vytvořené spolkem Živá voda) do plánování místního akčního opatření na zadržování vody v krajině, vzdělávání a rozhodování při řešení tohoto klimatického opatření a na zvýšení jejich participace v rozhodování ze strany veřejné správy a široké veřejnosti. Bude zapojeno 30 osob do aktivit občanské společnosti a uspořádán vzdělávací seminář a 1 setkání zapojující občany (vznik místního akčního plánu na zadržování vody v krajině).

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie
Stránka projektu http://pontopolis.cz/index.php/participativni_planovani_zadrzovani_vody#.YgT4VLrMJPY
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru