Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí

Období realizace 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Udělená částka 76 335 EUR
Název příjemce proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace kvalitativního výzkumného šetření ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, a dále prostřednictvím analýzy stávajících metodických doporučení pro pomáhající odborníky pracující s oběťmi partnerského násilí. Za využití těchto dat dojde k nastavení takových advokačních a lobbyingových aktivit, které přispějí k odstranění bariér v institucionalizovaném řešení partnerského násilí nebo snížení jejich působení na oběti.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast genderová rovnost
Ke stažení Případová studie
Stránka projektu https://www.profem.cz/cs/co-delame/aktualni-projekty/a/odstraneni-barier-v-pomoci-obetem-partnerskeho-nasili
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru