Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku

Období realizace 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Udělená částka 250 000 EUR
Název příjemce Oživení, o. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Klademe si za cíl změnit postavení oznamovatelů nekalých jednání v ČR. Přestože se jedná o zásadní nástroj ochrany veřejných zájmů, oznamovatelé jsou přehlíženi či ostrakizováni, často se obávají oznamovat nekalá jednání z důvodu jisté odvety. Budeme poskytovat okamžitou pomoc, kdy rozšíříme právní poradnu o další poradenské pro bono služby. Zjistíme, jak konkrétně veřejnost vnímá oznamovatele a proč, a podle toho budeme veřejnost seznamovat s problémem. Zasadíme se o prosazení kvalitní transpozice EU směrnice tak, aby v ČR existovala komplexní právní ochrana. Více na https://www.piskamfauly.cz/

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast aktivní občanství
Stránka projektu https://www.piskamfauly.cz/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru