Nové role komunitních nadací

Období realizace 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Udělená částka 41 072 EUR
Název příjemce Spolek A.K.N.
Kraj realizace Ústecký
Anotace projektu

Hlavním cílem je posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy. Půjde zejména o role aktivizační a role komunitního leadershipu. Nadace budou vybaveny novými dovednostmi a připraveny k rychlé reakci. To nadacím pomůže k jejich udržitelnosti a pevnějšímu zakotvení v místech jejich působnosti.
K tomu na republikové úrovni bude vytvořen společný mechanismus umožňující v případě potřeby společnou reakci všech komunitních nadací, včetně servisního, kontaktního, informačního i expertního zázemí. Více na https://www.akncr.cz/inpage/projekty-a-aktivity-471/

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Program podpory negrantových rolí komunitních nadací
Stránka projektu https://www.akncr.cz/inpage/projekty-a-aktivity-471/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru