NGO Excelence

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2021
Udělená částka 70 329 EUR
Název příjemce Nadace Neziskovky.cz
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt je zaměřený na posilování stability neziskových organizací. Svou náplní nabídne dlouhodobý rozvoj fungování organizací, na který většinou chybí finanční prostředky i osobní kapacita. Dlouhodobý rozvoj bude probíhat formou mentoringu na základě analýzy potřeb organizace a bude doplněn online vzděláváním v oblastech komunikace a efektivního řízení organizace. V rámci projektu bude vytvořen nový web www.neziskovky.cz, který umožní efektivnější poskytování služeb Nadace Neziskovky.cz, včetně těch projektových. Více na https://svetneziskovek.cz/ngo-excellence

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Svět neziskovek: Jak vznikaly unikátní e-learningové programy pro lidi z neziskovek
Stránka projektu https://svetneziskovek.cz/ngo-excellence
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru