Měníme klima v legislativě pro naše obce a města

Období realizace 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Udělená částka 249 134 EUR
Název příjemce Zelený kruh
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Města a obce čelí projevům klimatické krize. Cílem projektu je změnit vybrané předpisy tak, aby byla adaptace sídel na klimatickou změnu efektivní, spravedlivá a rychlá. Projekt přispěje k úpravě stavebního zákona a souvisejících předpisů tak, aby ochrana zeleně, hospodaření s vodou a územní plánování byly ve shodě s potřebami a cíli adaptace. Cílovou skupinou jsou zákonodárci, ministerstva, samosprávy a obč. iniciativy. Partneři zajistí kvalitní komunikaci s různými typy sídel, srozumitelnou prezentaci tématu veřejnosti a garanci vysoké odbornosti legislativních návrhů.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast klimatická změna
Stránka projektu https://klimavlegislative.cz/cs/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru