Lepší práce s kontakty v Aperiu

Období realizace 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt řeší obtíže při komunikaci s klienty a podporovateli Aperia, způsobené nedostatečnou prací s kontakty. Tyto obtíže snižují úspěšnost spolupráce s nimi, zatěžují pracovnice a spolupracovníky/ice Aperia, a vedou tak přímo i nepřímo k finančním ztrátám. Projekt jako řešení zavádí databázi Salesforce, která bude postupně integrovat jednotlivé oblasti práce Aperia, počínaje fundraisingem, přes poradenství až po komunikaci s veřejností. Plán je dlouhodobý a stojí za ním celý tým Aperia. Budeme spolupracovat s CRM pro neziskovky (implementace) a Koalicí pro snadné dárcovství (sdílení praxe).

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru