Jekhetano lav (Společný hlas)

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 82 974 EUR
Název příjemce Khamoro o.p.s.
Kraj realizace Karlovarský
Anotace projektu

Projekt Jekhetane lav (Společný hlas) řeší absenci „prointegračních“ znalostí, dovedností a osobnostního nastavení obyvatel sociálně vyloučených lokalit Chodova, Nového Sedla a Vřesové, která jim brání prosazovat svá práva a navazovat funkční vztahy s majoritou. Díky projektu dojde ke stmelení místních komunit a rozvoji jejich advokačních dovedností, ke zvýšení občanského uvědomění a posílení vědomí vlastní hodnoty jejich členů, k navázání účinné spolupráce s obcemi a dalšími významnými aktéry. Společný hlas více než tisíce místních lidí tak bude účinně posílen. Více na http://www.khamoro-chodov.ic.cz/jekhetano-lav–spole-ny-hlas-.html

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie
Stránka projektu http://www.khamoro-chodov.ic.cz/jekhetano-lav--spole-ny-hlas-.html
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru