Islandské inspirace pro vzdělávání dětí s PAS

Období realizace 1. 3. 2020 - 31. 10. 2020
Udělená částka 3 920 EUR
Název příjemce Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

V rámci projektu proběhne mezinárodní konference Vzděláváme děti s poruchami autistického spektra, na níž budou s českými vyučujícími sdílet své zkušenosti se vzděláváním autistických dětí učitelky z reykjavické mateřské a základní školy a zástupce zřizovatele těchto škol. Z konference vznikne sborník, který bude dále sloužit jako metodika pro české vyučující.

Zaměření Fond bilaterální spolupráce
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru