Hlasy města

Období realizace 1. 7. 2021 - 30.11.2021
Udělená částka 2769 EUR
Název příjemce Zenárna, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Anotace projektu

Projekt Hlasy města by měl v občanech Kutné Hory vzbudit zájem o každodenní dění ve městě a případně jim i poskytnout motivaci pro uskutečnění vlastních nápadů v okolí svého bydliště. Občanům bude prostřednictvím různých komunikačních kanálů položena jednoduchá otázka typu “Co byste v Kutné Hoře chtěli změnit / zlepšit?”. Odpovědi se pak v kreativní formě koláží prezentovat na výlepových plochách města a na sociálních sítích, kde bude prostor i k hlubší diskuze nad často zmiňovanými oblastmi. Závěrem projektu proběhne ONLINE veřejná diskuze, na kterou budou pozváni i zástupci města.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Nenásilný sběr dat
Stránka projektu https://www.zenarna.cz/hlasy-mesta/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru