Digitální watchdog

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 84 693 EUR
Název příjemce Iuridicum Remedium, z. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt řeší opomíjená rizika digitalizace veř.správy- digitální diskriminaci a plošné ohrožení soukromí. Cílem je prosadit diskurz, že tato rizika musíme řešit, jinak ohrozíme funkční demokratickou společnost.
Zapojíme i netradiční CS (vzdělávání rodičů o rizicích digitalizace s DataWars) a aktivity (film.festival s KINOLAB) – mohou posunu výrazně pomoci. Tradiční CS (IT,digiaktivisté) zaktivizujeme do funkční komunity.
Projekt přinese legislativní ad.pojistky proti nadměrné kontrole soukromí občanů a digitální diskriminaci u zdravotních dat, monitoringu veř.prostor a přístupu k veř.správě.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast lidská práva
Ke stažení Případová studie: Film Digitální disidenti vznikl „omylem“, slaví však úspěch
Stránka projektu https://digitalnisvobody.cz/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru