Digitalizace Anabell v oblasti moderních způsobů prezentace a výuky

Období realizace 1. 9. 2021 - 28. 2. 2022
Udělená částka 2959 EUR
Název příjemce Centrum Anabell, z. ú.
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu

Hlavním smyslem projektu je implementovat digitalizaci v oblasti využití prezentačního nástroje prostřednictvím zapojení interaktivní tabule do edukace a poradenství, a to především při práci s klienty. Významně se ve své práci zaměřujeme na podporu dětí, pro něž může být podpora s využitím opticky zajímavých a lákavých prvků na interaktivní tabuli přínosem (primárně se jedná o osoby s psychickými obtížemi, které je složité motivovat a zapojit do procesu změny). Tento nástroj zvýší efekt podpory jak pro klienty, tak v rámci realizace workshopů pro odborníky a při realizaci besed a kurzů.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie - Digitalizace Anabell v oblasti moderních způsobů prezentace a výuky
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru