Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody Human- Centered Design

Období realizace 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021
Udělená částka 52 406 EUR
Název příjemce ŽIVOT 90
Kraj realizace Praha
Anotace projektu
Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality služeb a posílení udržitelnosti celé organizace. Využitím metody Human-Centered Design dosáhneme pozitivního dopadu na třech úrovních: - v organizaci: vznik "inovačního ekosystému" pro zjišťování potřeb a efektivní zavádění změn i v období po projektu, proměna firemní kultury k otevřenosti, posílení autonomie a participace zaměstnanců - u klientů a partnerů: posílení schopnosti operativně zjišťovat potřeby a efektivně na ně reagovat - systémově: příklad dobré praxe pro ostatní neziskové organizace poskytující sociální a podpůrné služby Více na https://www.zivot90.cz/cs/o-nas/s-odvahou
Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru