Česko restorativně

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 85000 EUR
Název příjemce Institut pro restorativní justici, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Projekt je zaměřen na posílení schopnosti profesních skupin úzce napojených na výkon trestní spravedlnosti v ČR efektivněji chránit a naplňovat lidská práva, na základě vědomého užívání restorativních principů ve své praxi. Na základě vypracované analýzy zveřejníme doporučení pro novelu trestního zákoníku a řádu, jejichž implementaci do výkonu trestní spravedlnosti budeme advokační činností prosazovat. Projekt se zabývá také osvětou občanské společnosti, aby společnost užití restorativních principů na všech stupních trestního řízení sama vyžadovala a vytvářela tlak pro potřebnou změnu.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru