Asistenční centrum v Janově

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 84 992 EUR
Název příjemce Charita Most
Kraj realizace Ústecký
Anotace projektu

Účelem projektu je realizací preventivních programů zmocnit znevýhodněné osoby k řešení jak vlastních, tak problémů komunity s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Posílit postavení osob CS ve společnosti a podpořit jejich účast na rozhodování.
Zapojením dospělých do aktivit Asistenčního centra v Janově, zvýšíme jejich kompetence, pomůžeme komunitě zlepšit nebo obnovit schopnost lépe fungovat a přispějeme ke stabilizaci komunity a jejich členů. Realizací projektových aktivit budeme jednotlivce motivovat, aktivizovat, vzdělávat a nacvičovat s nimi různé dovednosti. Více na https://www.charita-most.cz/

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: Asistenční centrum v Janově – mapování komunity
Stránka projektu https://www.charita-most.cz/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru