Amaro drom

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 83 528 EUR
Název příjemce Centrum pěstounských rodin z. s.
Kraj realizace Královehradecký
Anotace projektu

Cílová skupina projektu čelí dvojímu znevýhodnění; jde o romské děti, mladistvé a mladé dospělé žijící v náhradních neromských rodinách. Projekt si klade za cíl prostřednictvím rozvoje a rozšíření dosavadních podpůrných aktivit zmocnit tuto znevýhodněnou skupinu k aktivnímu prosazování svého práva na sebeurčení a tím zpevnění jejich pozitivní identity. Cílů projektu zamýšlíme dosáhnout skrze přímou práci s členy této skupiny, zvyšováním kompetencí osob odpovědných za výchovu dětí (pěstounů, osvojitelů) a sdílením dobré praxe mezi odbornou veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči. Více na https://www.romskedite.cz/wp/

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie
Stránka projektu https://www.romskedite.cz/wp/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru