Aktivní občan – základ fungující společnosti

Období realizace 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 79810 EUR
Název příjemce Awen Amenca z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Pomocí projektu chceme zvýšit účast Romů v procesech plánování, řízení a monitoringu fungování samosprávy obce, zejména těch, které se týkají života a problémů jich samotných. Systematická změna bude spočívat v tom, že pomocí dobré praxe, organizování a uschopňování komunit zřídíme platformu, na základě, které budou Romové zapojeni do procesů plánování, řízení a monitoringu fungování samosprávy obce, v lokalitách ve kterých žijí a v oblastech, které se týkají života a problémů jich samotných. Celý proces zdokumentujeme a budeme šířit po celé ČR jako pžíklady dobré praxe a metodiku spolupráce.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru