Pátý stupeň: Michal Novotný

Michal Novotný využívá v tomto roce díky pilotnímu projektu www.patystupen.cz asistenci tak, jak skutečně potřebuje. Velký rozdíl oproti čtyřem hodinám denně a ještě větší oproti životu v ústavním zařízení. Naším cílem je tento individualizovaný systém podpory prosadit pro všechny lidi s postižením, kteří ji potřebují ve větším rozsahu. Příspěvek na péči pro lidi s nejtěžším postižením vystačí na necelých pět hodin osobní asistence denně. Jejich život se tak omezuje jen na základní potřeby.

Projekt: Advokační kampaň „Pátý stupeň“

Organizace: Asistence o.p.s

Ke stažení: Video o kampani 5. stupeň – Michal Novotný

Přihlášení k newsletteru