Metodika pro pěstounské a osvojitelské rodiny s romskými dětmi

Metodika projektu Amaro drom nabízí nahlédnutí pod pokličku aktivit pro pěstounské a osvojitelské rodiny s romskými dětmi, které organizace Centrum pěstounských rodin rozvíjí již více než 18 let. V průběhu realizace rozvinula aktivity, které pomáhají náhradním rodičům podporovat hledání a budování identity jejich přijatých dětí s romskými kořeny. Metodika nabízí několik osvědčených aktivit a podpůrných služeb, které rodinám zprostředkují nejen nové informace, ale také mnoho společných zážitků upevňujících vzájemné citové pouto, posilujících sebedůvěru dětí i rodičů a usnadňující přijetí jedinečnosti každé lidské bytosti a její osobité cesty k sobě i k druhým. To vše je symbolicky shrnuto v názvu Amaro drom, tedy romsky Naše cesta.

Projekt: Amaro drom

Organizace: Centrum pěstounských rodin

Ke stažení: Metodika projektu Amaro drom

Přihlášení k newsletteru