Model individualizované podpory pro osoby se zdravotním postižením

Mezi obyvateli ČR je podle aktuálních údajů ČSÚ z roku 2018 13 % osob se zdravotním postižením, což představuje více než 1,4 milionu lidí. Někteří se svým postižením již narodí (14 %), u většiny z nich ke zhoršení zdravotního stavu dochází v průběhu života, a to buď v souvislosti s nějakým onemocněním (85 %), či úrazem (přibližně 12 %). Těm, kteří žijí s trvalým postižením, jej většinou způsobila nemoc (uvádí se 72 %), u osob mezi 30 a 49 lety ale poměrně často i úraz (11 %) (ČSÚ 2019). Je-li častou příčinou úraz nebo onemocnění, je jasné, že velká část lidí bude potřebovat nejprve akutní zdravotní péči a následně i podporu sociální péče – úpravu domácnosti, zajištění sociálních služeb, finanční pomoc, podporu při vzdělávání a pracovním uplatnění. Změna zdravotní situace je často nevratná, poskytovaná podpora proto musí být komplexní a dlouhodobá. Organizace Naděje pro děti úplňku představuje analýzu situace, klíčové problémy a možnosti řešení v sociální podpoře osob se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a neformálních pečujících.

Projekt: Aliance pro individualizovanou podporu

Organizace: Naděje pro děti úplňku, z.s.

Ke stažení: Model individualizované podpory

Přihlášení k newsletteru