Ochrana klimatu, podpora dobrovolnictví i prevence násilí. Představujeme výsledky základních grantů

19. 3. 2020

Program Active Citizens Fund podpoří občanskou společnost v České republice 110 miliony korun. Ve druhé grantové výzvě programu uspělo přes 60 projektů z celkového počtu 195 přihlášených. Projekty se v následujících letech zaměří na vzdělávání a rozvoj kritického myšlení, životní prostředí či rozvoj kapacit neziskových organizací. Program cíleně podporuje neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti, v programu proto uspěly jak zkušené organizace, tak malé místní organizace, které nemají s realizací projektů dlouhodobou zkušenost. Finanční podpora na projekty ve výši 8 000 až 85 000 tisíc eur na roční až dvouapůlleté projekty směřuje také do Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Kompletní přehled podpořených i nepodpořených projektů si můžete stáhnout zde.

Podpořené projekty se zaměří na aktuální problémy, jako je ochrana klimatu a boj proti suchu (např. vzdělávací centrum TEREZA, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, ZO ČSOP VERONICA či Živá voda na Broumovsku), větší zapojení občanů v rámci jednoho vnitrobloku či obce (Plzeň, Horní Cerekvice) nebo tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě (Janov v Litvínově).  Všechny organizace musely projít několikakolovým hodnoticím procesem – formální kontrolou, bodovým hodnocením a hodnoticí komisí. Tvoří je odborníci s dlouholetou praxí a znalostí jak neziskového sektoru, tak programových témat, kterými jsou lidská práva, aktivní občanství, advokační činnost, genderová rovnost či práce s mladými lidmi.

Jednou z programových priorit druhé grantové výzvy je snižování rozdílů mezi jednotlivými kraji České republiky, a proto program cíleně směřuje do tzv. strukturálně postižených regionů, tj. do Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.Podpora méně zkušených neziskových organizací ze všech regionů ČR je důležitá pro rozvoj občanské společnosti, rozšiřování jejího dosahu a udržitelnost sektoru. 

Organizace RADKA z Ústeckého kraje díky podpoře svého projektu připraví celou řadu přednášek, workshopů a interaktivních her na podporu “občanských” kompetencí žáků ZŠ a studentů SŠ, které jim umožní porozumět dění kolem sebe a do budoucna i aktivní účast na společenském životě. Důležitým prvkem projektu je podpora dobrovolnictví, do projektu se aktivně zapojí místní dobrovolnická centra. Jiná ústecká organizace Spolek A.K.N. bude posilovat kapacitu českých komunitních nadací a jejich schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy. Vytvoří také společný mechanismus, který umožní v případě potřeby společnou reakci všech komunitních nadací, včetně servisního, kontaktního, informačního i expertního zázemí. 

Jak důležité je rozvíjet schopnost reagovat na aktuální dění potvrzuje i současná situace v České republice, přestože neziskové organizace už teď přišly s inovativními nápady, jak nabídnout pomoc nejvíce ohroženým skupinám. Rozsah zapojení a aktivizace občanské společnosti jsou v současném nouzovém stavu nezpochybnitelné. Internet i sociální sítě jsou zahlceny nabídkami dobrovolníků a neziskových organizací na pomoc seniorům, ohroženým skupinám či lékařům.

„Politici často zpochybňují a marginalizují důležitost neziskového sektoru, ukazuje se však naprosto zřetelně, že v těchto krizových situacích, ale i v běžném životě, kdy stát lidově řečeno nestíhá zajišťovat standardní sociální služby, je role nezisku naprosto klíčová,” říká Barbora Hořavová, programová ředitelka Nadace OSF. 

O dalším dění v projektech budeme pravidelně informovat na webu programu www.activecitizensfund.cz. Neziskové iniciativy, které se pustily do boje s koronavirem v Česku, najdete na webu www.osf.cz

Výsledky hodnocení

Kompletní přehled si můžete stáhnout zde.

Občanská participace (zaměření 1)

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

 
Název organizace Název projektu
Bieno z. s. Živé vnitrobloky
Centrum pro komunitní práci západní Čechy Podpora participace v Plzni
Hříbátka, z.s. Společná cesta
MY Litvínov Tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě Janov
Nesedím, sousedím z.s. Břevnovská spojka
Rezekvítek, z. s. Pomáháme spolu mimo školu
Spiralis, z.s. Měníme věci kolem nás
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Mladí pro klima
TEREZA, vzdělávací centrum, z.s. EKOŠKOLA a OCHRANA KLIMATU – Od individualismu k občanské participaci.
ZO ČSOP VERONICA Aktivně a společně pro klima
Živá voda, z. s. Společně proti suchu

 

Advokační a watchdogové aktivity (zaměření 2)

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Odpady transparentně a bez korupce
Čmelák – Společnost přátel přírody, z.s. Koalice pro krajinu
Fórum 50%,o.p.s. 100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti
Hlídač státu, z. ú. K-index
Institut pro udržitelný rozvoj Společně a efektivně proti korupci 2020 – 2021
Iuridicum Remedium, z. s. Digitální watchdog
NESEHNUTÍ Brno Zodpovědnost jako nedílná součást svobody
proFem, o.p.s. Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí
Společnost tady a teď, o.p.s. Za děti bez dluhů
Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Hlídací pes Ústí nad Labem
Zachraň Jídlo, z.s. Darování jídla šetří klima

Zmocnění znevýhodněných skupin (zaměření 3)

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
ALTERNIS z.s. Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů
Centrum pěstounských rodin z.s Amaro drom
Česká asociace streetwork, o.p.s. Tréninkové zaměstnávání Restart
EkoInkubátor, z. ú. Symbios – sdílené bydlení mladých dospělých opouštějících dětské domovy (DD) a studentů vysokých škol (VŠ)
Jako doma – Homelike, o.p.s. Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem
Khamoro o.p.s. Jekhetano lav (Společný hlas)
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO Pomoc rodinám s autismem
Liga otevřených mužů, z.s. Patron – podpora dospívajících opouštějících ústavní péči
MIKASA z.s. Průvodcovství rodin s dětmi s autismem
Nová škola, o.p.s. Průvodcovství rodin s dětmi s autismem
Oblastní charita Most Asistenční centrum v Janově
P3 – People, Planet, Profit, o Sociální akademie 4.0
Slovo 21 BIDARIPEN/Odvaha

 

Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (zaměření 4)

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
ARPOK o.p.s. Aktivní občanství v globálních souvislostech
Asociace debatních klubů, z.s. Rozvoj středoškolského debatního programu v České republice
Český svaz žen z.s. Společně proti šíření nenávisti a dezinformací
Člověk v tísni ACP4C – Být občanem
InBáze, z. s. „Demokracie mýma očima“ – podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České republice
Institut Terezínské iniciativy Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání.
Konsent, z. s. Zkvalitnění sexuální výuky v ČR s cílem eliminace sexuálního genderově podmíněného násilí a kybernásilí
KVAS o.s. Město jako prostor pro kreativní učení
Nadační fond Modrá rybka Demokracie – věc společná
Portus Prachatice, o.p.s Počítačoví domorodci versus přistěhovalci
RADKA z. s. Aktivně k občanství v Ústeckém kraji
ROMEA POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL
Temporary Collective z.s. Mezi řádky – jak média někdy lžou

Posílení neziskových organizací (zaměření 5)

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
„Plán B“, z.s. Rozvíjejme se společně
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti
CEDR – komunitní spolek Sebeřídící CEDR
Centrum inkluze o.p.s. Vedení – Spolupráce – Dopad
Centrum pro média, ekologii a demokracii Reportérky: Ženy v první linii českého žurnalistiky
Česká asociace streetwork, z.s ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě.
Charita Svitavy Posílená Charita – Vyfič ze zajetých kolejí!
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Zvyšování kapacit INEX-SDA v hodnocení a komunikaci dopadu a práci s dobrovolníky
Komunitní osvětové společenství Komunitní osvětové společenství roste
Nadace Neziskovky.cz NGO Excelence
Nadace rozvoje občanské společnosti Profesionalizace neziskovek
NaZemi, z.s. Když práce nešlechtí
Organizace pro pomoc uprchlíkům Rozvoj Organizace pro pomoc uprchlíkům
Prázdninová škola Lipnice, z.s Prázdninovka buduje síť podporovatelů
Spolek A.K.N. Nové role komunitních nadací
Život 90 Člověk na prvním místě – zlepšení služeb využitím metody Human- Centered Design

Pro další informace nás kontaktujte na emailu:
konzultace@activecitizensfund.cz

 

 

Přihlášení k newsletteru