Poslední grantová výzva programu Active Citizens Fund je tady!

6. 10. 2021

S říjnem přišel čas na vyhlášení očekávané poslední grantové výzvy v programu Active Citizens Fund. Přijměte ji #sOdvahou

Podejte do 11. ledna 2022 žádost až o 2 miliony korun (8-85 tisíc eur) na projekt zaměřený na Občanskou participaci, Advokační a watchdogové aktivity, Zmocnění znevýhodněných skupin, Občanské vzdělávání a mediální gramotnost nebo Posílení neziskových organizací. Prioritou jsou projekty organizací z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje a projekty, které se spojí s partnery z dárcovských zemí – tedy Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Takové projekty jsou v hodnotícím procesu bodově zvýhodněny. Rozděleno bude dalších více než 130 milionů korun, pojďte do toho s námi!

Program již podpořil více než 110 neziskových organizací z různých koutů republiky celkovou částkou dosahující téměř 200 milionů korun. Podpořené projekty se zaměřují na aktuální problémy, jako je ochrana klimatu a boj proti suchu (např. vzdělávací centrum TEREZA, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, ZO ČSOP VERONICA či královéhradecká Živá voda), zapojení občanů do veřejného života ve vnitrobloku i samotné obci (Nesedím, sousedím, Centrum pro komunitní práci západní Čechy) nebo usilují o tvorbu komunity v sociálně vyloučené lokalitě (MY Litvínov).

Organizace RADKA z Ústeckého kraje díky podpoře již například připravila celou řadu přednášek, workshopů a interaktivních her na podporu “občanských” kompetencí žáků ZŠ a studentů SŠ, které jim umožňují porozumět dění kolem sebe. Jiná ústecká organizace Spolek A.K.N. posiluje kapacitu českých komunitních nadací a jejich schopnost reagovat na aktuální společenské problémy. Tvoří tak mechanismus, který umožní v případě potřeby společnou reakci všech komunitních nadací, včetně servisního, kontaktního, informačního i expertního zázemí. Řada dalších organizací se od letošního roku díky podpoře zaměřuje na svou digitalizaci. 

Některé z podpořených projektů však již pomalu končí a jejich zástupci začínají bilancovat, co jim spolupráce přinesla. ‚‚Díky projektu jsme pochopili, že náš dosavadní způsob práce – tedy multitasking jednotlivých členů redakce – je dlouhodobě neudržitelný. Díky základnímu grantu jsme si uvnitř organizace rozdělili jednotlivé činnosti a specializace, a tím posílili kvalitu práce celého týmu. Největším kvantitativně měřitelným úspěchem je pak navýšení počtu dárců a celkového příjmu z darů. Grant z programu Active Citizens Fund naší organizaci opravdu neskutečně pomohl se posunout v naší činnosti dál. Velmi si spolupráce vážíme,‘‘ uvedla Veronika Staňková, koordinátorka Centra pro média, ekologii a demokracii. 

Samotný text výzvy 2. kola na základní granty, pracovní verzi žádosti s mnoha tipy, vzory příloh i další užitečné dokumenty najdete zde.

Pojďte do toho #sOdvahou! Těšíme se na vaše projektové žádosti.


KONZULTACE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY A WEBINÁŘE PRO ZÁJEMCE O GRANT

Kromě průběžných telefonických a e-mailových konzultací (čtěte níže)

  • budeme na dotazy odpovídat i online, a to ve dnech 20. 10., 10. 11. a 8. 12. 2021 vždy od 9:00 do 10:30 přes Zoom na tomto odkazu.

Během října a listopadu pak proběhnou následující akce, na které jste srdečně zváni!

  • čtvrtek 21. října, online: workshop k logice projektu pro žadatele

Cílem je poradit, jak nastavit a přemýšlet o základním rámci projektu při jeho formulaci pro tuto výzvu, je tak určen především žadatelům, kteří s grantovými žádostmi nemají mnoho zkušeností. Na webináři nebudeme konzultovat konkrétní návrhy projektových žádostí, ale přiblížíme účastníkům proces přípravy projektu a správné nastavení jeho logiky, které může být využito nejen v programu Active Citizens Fund. 

  • pátek 22. října od 9 hod. online: webinář pro žadatele
  • 4. listopadu od 14:30: informační seminář pro žadatele z řad organizací pracujících s romskou komunitou

Jeden informační seminář bude věnován výhradně zástupcům romských organizací či organizacím pracujících s romskou komunitou. Cílem je přiblížit podání žádosti o základní grant s ohledem na specifika práce s romskou cílovou skupinou. Na setkání  projdeme důležité přílohy žádosti a vysvětlíme jak s nimi pracovat.

  • 11. listopadu, Ostrava: informační seminář pro žadatele 
  • 11. listopadu, Ostrava: workshop k logice projektu pro žadatele 

Cílem je poradit, jak nastavit a přemýšlet o základním rámci projektu při jeho formulaci pro tuto výzvu, je tak určen především žadatelům, kteří s grantovými žádostmi nemají mnoho zkušeností. Na workshopu nebudeme konzultovat konkrétní návrhy projektových žádostí, ale přiblížíme účastníkům proces přípravy projektu a správné nastavení jeho logiky, které může být využito nejen v programu Active Citizens Fund. 

 

Záznam z jarního workshopu k projektové logice                  


PROSTUDUJTE SI NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A PŘIHLASTE SE NA KONZULTACE

Již nyní si můžete projít FAQ pro žadatele, které budou pravidelně zveřejňovány i na facebookovém profilu programu a v dalších newslettrech programu. Sledujte webové stránky programu i sociální sítě pro aktuální informace k výzvě a vše s ní spojené. 

Jakmile se seznámíte s podmínkami výzvy a přečtete si FAQ, programový tým je připraven zodpovědět vaše dotazy na konzultace@activecitizensfund.cz nebo telefonních číslech uvedených na konci textu výzvy. 


PARALELNĚ BĚŽÍ I NAŠE DALŠÍ GRANTOVÉ VÝZVY

I když je tato grantová výzva poslední, stále jsou do roku 2023 otevřeny i další výzvy s průběžnou uzávěrkou, ve kterých zbývá rozdělit téměř 7 milionů korun.

  • Akční granty: 1–3 tisíce EUR na projekty s délkou 1–12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě, podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění nebo usilují o digitalizaci své organizace.
  • Granty na bilaterální spolupráci: 1–4 tisíce EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Přihlášení k newsletteru